Alltop-logo-2015 visionmission

Missie

Alltop staat voor Alle tonen (etniciteit, gender e.d.) naar de Top en is een organisatie die zich richt op diversiteit- en organisatie ontwikkelingsgerichte vraagstukken. Bij Alltop wordt een verbinding gemaakt tussen diversiteit en kwaliteit.

De variant op Effect van een besluit = Kwaliteit x Acceptatie,  is voor Alltop:
Diversiteit x Kwaliteit = Vernieuwing!

De missie is erop gericht om de verschillende geluiden en kwaliteiten van hoogopgeleide (potentiële) medewerkers door te laten klinken, te bundelen en effectief in te zetten in arbeidsorganisaties. Door deze mix van de diverse tonen in te zetten kan de organisatie slagvaardiger en op een innovatieve wijze meer toekomstbestendig worden. Daarnaast kan meer ingespeeld worden op marktontwikkelingen en op de diverse klantengroepen. Tevens speelt de inzet van diversiteit als kracht tot meer synergie in de organisatie.
Deze missie leidt tevens naar meer emancipatie, betrokkenheid en intrinsieke motivatie van de diverse tonen in de organisaties en is er sprake van meer maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Alltop werkt op basis van de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP)!


Visie

Het zoeken naar en leggen van de verbinding tussen de diverse geluiden, zodat deze een meerwaarde generen voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Het leggen van deze verbinding is van belang, omdat de diverse tonen ook hun eigen opvattingen, overtuigingen, normen en waarden hebben. Het zoekproces naar gemeenschappelijkheid in de diverse tonen, leidt ondermeer naar het vergroten van het bewustzijn, inzicht en begrip van de achtergronden van het gedrag van deze medewerkers. Hierdoor worden de verschillen in de diverse waardensystemen inzichtelijk en bespreekbaar en kan hierop gericht gestuurd worden. Hierdoor ontstaat er meer ‘eenheid in verscheidenheid’ en kan ‘de kracht van het verschil’ beter benut worden, waardoor dit de slagkracht en de variëteit van de organisatie vergroot.
Bovendien is de maatschappij kleurrijker geworden en zullen organisaties in de (naaste) toekomst, als gevolg van bijv. de vergrijzing, het aanboren van nieuwe markten (Azië, Zuid-Amerika etc.), in hun vervangings- en uitbreidingsvraag behoefte hebben aan gekwalificeerd en divers personeel. Een divers samengesteld personeelsbezetting, die een afspiegeling is van de maatschappij, zal noodzakelijk zijn.